Zasady i Warunki

WPROWADZENIE

W poniższych Warunkach użytkowania („Warunki”) „my”, „nas” i/lub „nasz” oznaczają właścicieli tej witryny internetowej gamblingorb-pl.com („Witryna”), jej spółki zależne, oddziały i wszelkie podmioty stowarzyszone podmioty (jeśli istnieją).

Niniejsze Warunki wraz z naszą Polityką Prywatności określają całość umowy dotyczącej korzystania z tej Witryny („Umowa”).

Możemy od czasu do czasu zmieniać Warunki użytkowania, w dowolnym momencie bez powiadomienia, publikując takie zmiany w Witrynach. Zmiany w Warunkach korzystania wejdą w życie z chwilą ich opublikowania; dalsze korzystanie z Witryny i/lub usług udostępnionych w Witrynie lub za jej pośrednictwem po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w Warunkach użytkowania będzie uważane za akceptację tych zmian. KORZYSTAJĄC Z WITRYN, AKCEPTUJESZ I ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA W ZASTOSOWANIU DO KORZYSTANIA Z WITRYNY ORAZ OŚWIADCZASZ I GWARANTUJESZ, ŻE MASZ PRAWO, UPRAWNIENIA I MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY W WŁASNYM IMIENIU. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie możesz uzyskać dostępu lub w inny sposób korzystać z Witryny.

Oświadczasz, że osiągnąłeś pełnoletność i masz prawo do podejmowania decyzji dotyczących korzystania z gier i witryn z grami, które mogą wyświetlać formy reklamy.

WIEK PRAWNY

Witryna nie jest skierowana ani przeznaczona do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia. Korzystając z Witryn, oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, w żadnych okolicznościach lub z jakiegokolwiek powodu nie możesz korzystać z Witryny.

SERWIS I MATERIAŁY

Informacje i materiały udostępniane za pośrednictwem Witryny, w tym między innymi wszelkie dane, tekst, grafika, obrazy, klipy audio i wideo, logo, plakietki, oprogramowanie i/lub łącza (łącznie „Materiały”), mają na celu informowanie o kasynach online i grach w kasynie online.

Witryna jest dostawcą niezależnych informacji i rekomendacji dla osób zainteresowanych grą w kasynie online. Wszelkie informacje prezentowane na Stronie służą wyłącznie celom informacyjnym iw żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako porady prawne, porady finansowe, porady biznesowe, porady dotyczące gier, porady dotyczące hazardu lub jakiekolwiek inne porady. Zawsze skonsultuj się z ekspertem przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, która niesie ze sobą ryzyko.

Jeśli zdecydujesz się na hazard, zalecamy sprawdzenie lokalnych przepisów przed rozpoczęciem gry online lub offline. Twoim wyłącznym obowiązkiem jest zrozumienie lokalnych przepisów dotyczących hazardu i ścisłe przestrzeganie ich parametrów. Korzystając z Witryny, zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że Witryna nie zapewnia żadnych autorytatywnych ani kwalifikowanych porad dotyczących legalności hazardu online lub offline, że nie zapewnia żadnych gwarancji ani gwarancji dokładności lub poprawności takich informacji, że zrzeka się wszelkiej związanej z tym odpowiedzialności z konsumpcją i wykorzystaniem takich informacji oraz że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zrozumienie przepisów dotyczących hazardu obowiązujących w Twojej jurysdykcji i ich przestrzeganie.

Gry i hazard, w tym między innymi poker, są z natury ryzykowne. Nie oczekuj ani nie zakładaj, że jakiekolwiek informacje zawarte w Witrynie mogą lub zmniejszą ryzyko straty, jeśli zdecydujesz się grać w pokera lub hazard na pieniądze. Korzystając z Witryny lub jej usług, zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że granie w jakąkolwiek grę na prawdziwe lub prawdziwe pieniądze jest ryzykowną czynnością, która może skutkować stratą finansową, a w wyniku hazardu możesz stracić część lub całość postawionych pieniędzy takich działań. Zgadzasz się, że my, a także nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, kontrahenci, spółki powiązane lub agenci nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Ciebie w wyniku takich działań.

Należy pamiętać, że nie jesteśmy operatorem gier hazardowych ani dostawcą żadnych usług hazardowych, ani nie jesteśmy przez nich kontrolowani. Ta Witryna nie akceptuje ani nie ułatwia transakcji hazardowych.

Witryna zawiera łącza do zewnętrznych witryn internetowych osób trzecich. Witryna nie wpływa na zawartość takich stron internetowych osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za takie treści. Zalecamy uważne przeczytanie wszystkich warunków użytkowania i polityki prywatności stron internetowych osób trzecich przed przystąpieniem do hazardu.

Prawa własności intelektualnej

Witryna i cała jej zawartość i materiały, w tym wszelkie informacje, teksty, projekty, nazwy, logo, ikony, grafiki, obrazy i oprogramowanie („Treść”) są chronione prawami autorskimi i prawami własności intelektualnej. Treść jest naszą własnością chronioną prawem autorskim lub chronioną prawem autorskim własnością naszych licencjodawców lub licencjobiorców. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i wygląd handlowy są własnością nas i/lub naszych licencjodawców lub licencjobiorców.

Nie udzielamy Ci żadnych licencji ani praw w odniesieniu do Witryny i Treści. Masz prawo do korzystania z Witryny i Treści wyłącznie do własnego użytku osobistego, a nie z jakichkolwiek powodów komercyjnych. Jakiekolwiek wykorzystywanie Witryny w jakiejkolwiek formie jest zabronione. Nieprzestrzeganie Warunków dotyczących korzystania z Treści należy uznać za naruszenie praw autorskich.

Zgłoszenie użytkownika

Jako użytkownik Witryny możesz przesyłać swoje komentarze, które mogą składać się z treści tekstowych i potencjalnie zdjęć, filmów, obrazów, plików audio, innych rodzajów treści i linków do takich treści, jeśli jest to dozwolone przez Witrynę (łącznie określanych jako „Użytkownik Zgłoszenia”). Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za własne Zgłoszenia Użytkownika oraz konsekwencje ich opublikowania lub opublikowania. W związku ze Zgłoszeniami Użytkownika potwierdzasz, oświadczasz i/lub gwarantujesz, że: Zgłoszenia Użytkownika stanowią Twoje oryginalne dzieło i że posiadasz lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody i pozwolenia na korzystanie z Zgłoszeń Użytkownika

Przesyłając nam Zgłoszenia Użytkownika, niniejszym udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej, podlegającej sublicencjonowaniu i zbywalnej licencji na używanie, powielanie, rozpowszechnianie, przygotowywanie prac pochodnych, wyświetlanie i wykonywanie Zgłoszeń użytkownika w powiązania z Witryną i naszą działalnością, w tym między innymi do redystrybucji części lub wszystkich Wpisów użytkownika (i ich dzieł pochodnych) w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych. Niniejszym udzielasz również każdemu użytkownikowi Witryny lub innej przeglądającej lub użytkownikowi Zgłoszenia użytkownika niewyłącznego prawa do używania, powielania, rozpowszechniania, przygotowywania prac pochodnych, wyświetlania i wykonywania takich Zgłoszeń użytkownika, wszystko zgodnie z niniejszymi Warunkami

Zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać jako części Zgłoszeń użytkownika żadnych materiałów, które są chronione prawem autorskim, tajemnicą handlową lub w inny sposób podlegają prawom własności stron trzecich, w tym prawom do prywatności i reklamy, chyba że jesteś właścicielem takich praw lub masz pozwolenie od ich prawowitego właściciela oraz niezbędne zgody wszelkich osób, których dane osobowe są zawarte w takim materiale, na opublikowanie materiału i udzielenie nam wszystkich praw licencyjnych przyznanych w niniejszym dokumencie. Ponadto użytkownik gwarantuje i oświadcza, że ​​ujawni istnienie wszelkich posiadanych przez niego rejestracji patentowych lub oczekujących wniosków, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do zgłoszenia użytkownika.

Zgadzasz się nie korzystać z Naszej Usługi i Witryny do:

 1. prowadzić jakąkolwiek działalność handlową;
 2. krzywdzić nieletnich w jakikolwiek sposób;
 3. podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywie przedstawiać lub w inny sposób nieprawdziwe przedstawiać swoje powiązanie z osobą lub podmiotem;
 4. przesyłać, publikować, łączyć, przesyłać lub w inny sposób udostępniać Treści użytkownika, których nie masz prawa udostępniać na mocy jakiegokolwiek prawa lub w ramach stosunków umownych lub powierniczych (takich jak informacje wewnętrzne, informacje zastrzeżone i poufne);
 5. przesyłać, publikować, łączyć, przesyłać lub w inny sposób udostępniać Treści użytkownika, które naruszają jakiekolwiek patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony;
 6. przesyłać, publikować, linkować, przekazywać lub w inny sposób udostępniać niechcianych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków, piramid lub jakiejkolwiek innej formy nagabywania;
 7. przesyłać, publikować, łączyć, przesyłać lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy oprogramowania lub inny kod komputerowy, pliki lub programy przeznaczone do przerywania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego;
 8. umyślnie lub nieumyślnie naruszają wszelkie obowiązujące przepisy prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego oraz wszelkie przepisy mające moc prawa;
 9. prześladować lub w inny sposób nękać innych;
 10. gromadzić lub przechowywać dane osobowe innych użytkowników w związku z zabronionymi zachowaniami i działaniami określonymi w niniejszych Warunkach; lub
 11. przesyłać, publikować, łączyć, przesyłać lub w inny sposób udostępniać Treści użytkownika, które;
 • są obraźliwe, nieprzyzwoite, budzące zastrzeżenia, niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, obelżywe, napastliwe, deliktowe, zniesławiające, wulgarne, zniesławiające, naruszające
 • czyjąś prywatność, nienawistne lub nienawistne na tle rasowym, etnicznym lub w inny sposób;
 • zawiera w ogóle nagość lub jest pornograficzny lub obsceniczny;
 • wykorzystuje jakąkolwiek osobę, w tym dzieci lub osoby nieletnie; lub
  ujawnia lub zawiera jakiekolwiek dane osobowe (takie jak imię i nazwisko lub adres) dotyczące jakiejkolwiek osoby, która wydaje się mieć mniej niż 18 lat.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy lub nie możemy sprawdzać Zgłoszenia Użytkownika, ale że my i osoby przez nas wyznaczone mamy prawo (ale nie obowiązek) według własnego uznania do sprawdzania, odrzucania, usuwania lub edytowania wszelkich Zgłoszeń użytkownika, które są dostępne za pośrednictwem Witryny . Zastrzegamy sobie prawo do decydowania, według własnego uznania, czy Zgłoszenie Użytkownika narusza niniejsze Warunki. Bez ograniczania powyższego, my i osoby przez nas wyznaczone mamy prawo do usunięcia wszelkich Zgłoszeń użytkownika, które naruszają niniejsze Warunki lub uważamy, że są z innego powodu niewłaściwe.

TWOJE OBOWIĄZKI

Musisz upewnić się, że przestrzegasz obowiązujących przepisów w Twojej okolicy przed skorzystaniem z usług dowolnej strony internetowej osoby trzeciej połączonej w Witrynie, w tym po osiągnięciu wieku uprawniającego do uprawiania hazardu w Twojej jurysdykcji.

Użytkownik musi korzystać z Witryny i Treści wyłącznie do celów osobistych i nie naruszać postanowień sekcji dotyczącej praw własności intelektualnej.

ODSZKODOWANIE

Niniejszym zwalniasz nas z odpowiedzialności i zobowiązujesz się do ochrony nas przed wszelkimi stratami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym między innymi kosztami prawnymi i wszelkimi kwotami zapłaconymi przez nas stronie trzeciej w ramach rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń lub za radą naszego doradców prawnych) poniesionych lub poniesionych przez nas w wyniku naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub wynikających z jakiegokolwiek roszczenia, że naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków.

OSOBY TRZECIE

Możemy tworzyć partnerstwa ze stronami trzecimi, które pozwolą Ci uzyskać dostęp do stron internetowych takich stron trzecich bezpośrednio z naszej Witryny. Te linki są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie kontrolujemy zawartości jakichkolwiek zasobów lub witryn stron trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności, w tym za szkody lub straty, które mogą wyniknąć z ich użytkowania. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez nas witryny. Korzystanie z takiej połączonej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko. Zalecamy przeprowadzenie własnych badań i należytej staranności w odniesieniu do takich stron trzecich, ich produktów i usług.

ZASTRZEŻENIA

STRONA I JEJ MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK JEST” I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI TYTUŁU WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW, DOKŁADNOŚCI, WARTOŚCI HANDLOWEJ I RĘKOJMI Z PRZEBIEGÓW OBROTU, PRZEBIEGÓW WYKONANIA LUB WYKORZYSTANIA HANDLU. NIE GWARANTUJEMY, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY LUB MATERIAŁÓW BĘDZIE NIEPRZERWANE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB BEZPIECZNE, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ANI ŻE WITRYNA (LUB JAKAKOLWIEK JEJ CZĘŚĆ, WŁĄCZNIE Z MATERIAŁAMI), SERWER(Y) NA KTÓRYCH WITRYNA JEST HOSTOWANA LUB OPROGRAMOWANIE JEST WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA UZYSKANIE I UTRZYMANIE WSZYSTKIEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INNEGO SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO UZYSKANIA DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY ORAZ WSZYSTKICH ZWIĄZANYCH Z NAMI OPŁAT. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z WITRYNY ORAZ Z NIMI ZAUFANIE. ŻADNA OPINIA, PORADY LUB OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE NA STRONIE, W MATERIAŁACH LUB W INNY SPOSÓB NIE STANOWI GWARANCJI. KORZYSTANIE Z WITRYNY ORAZ WSZELKICH MATERIAŁÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY ODBYWA SIĘ CAŁKOWICIE NA WŁASNE RYZYKO. Ta sekcja ma zastosowanie niezależnie od tego, czy usługi świadczone w ramach Witryny są odpłatne. Obowiązujące prawo może nie zezwalać na wyłączenie niektórych gwarancji, więc w takim zakresie określone wyłączenia określone w niniejszym dokumencie mogą nie mieć zastosowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE, KARNE LUB INNE (W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU UTRATY BIZNESU, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW), W RAMACH JAKIEJKOLWIEK UMOWY, STRINE ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB INNA TEORIA WYNIKAJĄCA Z WITRYNY I/LUB MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W WITRYNIE, MATERIAŁACH, JAKICHKOLWIEK POŁĄCZONYCH STRON INTERNETOWYCH LUB JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAKUPIONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRON TRZECICH. JEDYNYM ROZWIĄZANIEM W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z WITRYNY, MATERIAŁÓW LUB JAKICHKOLWIEK POŁĄCZONYCH WITRYN JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY, MATERIAŁÓW LUB POŁĄCZONYCH WITRYN INTERNETOWYCH.

PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY LUB JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ JAKIEJKOLWIEK TREŚCI NA WITRYNIE LUB NA STRONACH OSÓB TRZECICH DOSTĘPU Z TEJ WITRYNY, ANI NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI ZAWARTYCH NA WITRYNIE ZEWNĘTRZNEJ LUB JEJ PRZYDATNOŚCI DO CELOWEGO PODMIOTU .

Całkowita łączna odpowiedzialność i odszkodowanie w związku z korzystaniem z Witryny, częściowo lub w całości, lub jej materiałów, jest ograniczona w kategoriach pieniężnych do kwoty nieprzekraczającej dziesięciu dolarów (10,00 USD).

PRAWO WŁAŚCIWE: OGRANICZENIE CZASOWE DOTYCZĄCE ROSZCZEŃ

Arbitraż. WSZELKIE SPORY, SPORY LUB ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB ROZWIĄZANIEM Z NINIEJSZYM NARUSZENIEM LUB JEJ NIEWAŻNOŚCIĄ BĘDĄ ROZSTRZYGANE W TRYBIE ARBITRAŻOWYM ZGODNIE Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI TRANSAKCJI ELEKTRONICZNYCH MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE PRZEZ RESZTĘ TEJ KLAUZULI. WŁADZEM POWOŁAJĄCYM JEST MIĘDZYNARODOWE CENTRUM ARBITRAŻOWE W HONGKONGU. MIEJSCE ARBITRAŻU BĘDZIE W HONG KONGU W HONG KONG MIĘDZYNARODOWE CENTRUM ARBITRAŻU (HKIAC). Spór BĘDZIE PROWADZONY PRZED ZESTAWIEM TRZECH (3) ARBITRÓW. TY I MY NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ PROCESU PRZEZ JURY. ODKRYCIE I PRAWA DO ODWOŁANIA SIĘ W ARBITRAŻU SĄ OGÓLNIE BARDZIEJ OGRANICZONE NIŻ W POZWANIE, A INNE PRAWA, KTÓRE TY I MY BYLIBYŚMY W SĄDZIE, MOGĄ NIE BYĆ DOSTĘPNE W ARBITRAŻU. ANI UŻYTKOWNIK, ANI MY NIE BĘDZIEMY UCZESTNICZYĆ W POZNIE ZBIOROWEJ LUB ARBITRAŻU ZBIOROWYM W ZAKRESIE JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ OBJĘTYCH NINIEJSZĄ UMOWĄ DOTYCZĄCYCH ARBITRAŻU. ZRZEKASZ SIĘ PRAWA DO UCZESTNICTWA JAKO PRZEDSTAWICIEL ZBIOROWY LUB CZŁONEK ZBIOROWY W DOWOLNYM ROSZCZENIU ZBIOROWYM, KTÓRYM MOŻESZ MIEĆ PRZECIWKO NAM, W TYM WSZELKIE PRAWO DO ARBITRAŻU ZBIOROWEGO LUB WSZELKICH KONSOLIDACJI ARBITRAŻÓW INDYWIDUALNYCH. JAKIEKOLWIEK POSTANOWIENIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA NIEZALEŻNIE OD ARBITRA NIE BĘDZIE UPRAWNIONE DO PRZYZNAWANIA ODSZKODOWANIA, ODSZKODOWANIA LUB NAGRÓD, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ.

Wybór prawa. Niniejsza Umowa oraz wszelkie roszczenia lub przyczyny powództwa (umowne, deliktowe lub ustawowe), które mogą być oparte na niniejszej Umowie lub z nią związane, lub z negocjacji, wykonania lub wykonania niniejszej Umowy (w tym wszelkie roszczenia lub przyczyny działań opartych na, wynikających z lub związanych z jakimikolwiek oświadczeniami lub gwarancjami złożonymi w lub w związku z niniejszą Umową lub jako zachęta do zawarcia niniejszej Umowy), podlega i jest egzekwowany zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawa Kajmany, w tym ich przedawnienia. Przyjmujesz do wiadomości, rozumiesz i akceptujesz, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszych Warunków.

RÓŻNE

Niniejsze Warunki zawierają całą umowę między Tobą a nami dotyczącą korzystania z Usług. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem, postanowienie to zostanie ograniczone lub usunięte w minimalnym niezbędnym zakresie, tak aby niniejsze Warunki pozostały w pełnej mocy i skuteczności oraz wykonalności. Niewykonanie przez nas jakiejkolwiek części niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się naszego prawa do późniejszego egzekwowania tej lub jakiejkolwiek innej części niniejszych Warunków. Aby jakiekolwiek zrzeczenie się przestrzegania niniejszych Warunków było wiążące, musimy dostarczyć Ci pisemne zawiadomienie o takim zrzeczeniu się. Ty i my jesteśmy niezależnymi wykonawcami, a niniejsze Warunki nie zakładają ani nie tworzą żadnej agencji, partnerstwa ani relacji typu joint venture. Nagłówki sekcji i akapitów w niniejszych Warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków. Zgadzasz się, że z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, nie będzie beneficjentów będących osobami trzecimi. Możemy cedować, przenosić lub delegować dowolne z naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez zgody.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected] (Dział Główny).

Powrót do góry