Polityka Prywatności

1. ZBIERANIE INFORMACJI

Odwiedzając tę Witrynę lub korzystając z Usług, akceptujesz zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce, które mogą z czasem ulec zmianie. Za każdym razem, gdy odwiedzasz Witrynę lub korzystasz z Usług, wyrażasz bezpośrednią zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie dostarczonych przez Ciebie informacji zgodnie z procedurą opisaną w niniejszej Polityce.

1.1. Gromadzimy, rejestrujemy lub przetwarzamy dowolne z następujących ogólnych kategorii informacji:

 • Dane kontaktowe obejmują podany przez Ciebie adres e-mail i numery telefonów.
 • Informacje marketingowe i komunikacyjne obejmują preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz preferencje dotyczące komunikacji.

Nawet jeśli nie zarejestrujesz się u nas, nasze witryny automatycznie zbierają i przechowują określone informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii, w tym adresy IP, region lub ogólną lokalizację komputera lub urządzenia uzyskującego dostęp do Internetu, typ przeglądarki, system operacyjny, historię odsłon i inne informacje o użytkowaniu. Możesz przeczytać więcej na ten temat w sekcji Pliki cookie i analizy poniżej.

2. WYKORZYSTANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników i wykorzystujemy marketing bezpośredni w ramach tego uzasadnionego interesu. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być wykorzystywane do:

 1. Dostarczaj komunikaty marketingowe – aby być na bieżąco z nowymi informacjami, ogłoszeniami, istotnymi aktualizacjami i innymi wydarzeniami uznanymi za wartościowe. Będziesz otrzymywać takie informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych form komunikacji elektronicznej tylko wtedy, gdy zdecydowałeś się na otrzymywanie takich informacji przed rejestracją lub poprzez modyfikację ustawień na swoim Koncie Użytkownika, aby umożliwić otrzymywanie takich informacji. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania komunikacji, uzyskując dostęp do swojego Konta użytkownika i modyfikując ustawienia lub klikając odpowiedni link rezygnacji z subskrypcji.
 2. Reklamy personalizowane i oparte na zainteresowaniach – Witryna wyświetla ukierunkowane reklamy na podstawie Twoich danych osobowych. Oznacza to, że Witryna dostarcza reklamy oparte na zainteresowaniach użytkownika, które zarejestrowalibyśmy podczas interakcji z Witryną lub za pomocą informacji zebranych przez platformy analityczne, z których korzystamy, lub za pomocą plików cookie.
 3. Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania Witryny.

3. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES I ANALITYKI

Prowadząc naszą Witrynę, używamy plików „cookies”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej, które pozwalają nam Cię rozpoznać. Pliki cookie mogą być używane do zbierania, przechowywania i udostępniania informacji o Twoich działaniach w Witrynie.

Nasza Witryna może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookie w celu poprawy komfortu użytkowania i śledzenia ruchu:

 • sesyjne pliki cookie, które są przechowywane podczas sesji przeglądarki w celu umożliwienia normalnego korzystania z systemu i które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki;
 • trwałe pliki cookie, które są odczytywane tylko przez naszą Witrynę, są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Takie pliki cookie są używane tam, gdzie musimy wiedzieć, kim jesteś podczas przyszłych wizyt;
 • pliki cookie dotyczące wydajności i targetowania ustawione przez firmy zewnętrzne, tj. dostawców zewnętrznych, którzy monitorują i analizują Twój dostęp do naszej firmy i interakcję z nią (Google Analytics, Google Dynamic Remarketing, Google AdWords, produkty Facebooka, Hotjar itp.).

Poza tym nasza Witryna może zawierać beacony, widżety i inne technologie, które gromadzą głównie dane nieosobowe związane z Twoimi skłonnościami do przeglądania.

Informacje lub dane uzyskane przez nas za pomocą technologii automatycznego gromadzenia danych (cookies, widgety, beacony itp.) mogą obejmować:

 • adresy protokołu internetowego (IP);
 • Identyfikatory urządzenia lub telefonu komórkowego i/lub model i typ urządzenia;
 • Informacje o przeglądarce, informacje o systemie operacyjnym i/lub preferencje językowe;
 • Lokalizacja oraz poprzednie i kolejne witryny, które odwiedziłeś, w tym strony/części/ikony Witryny, z którymi wchodziłeś w interakcję;
 • Aplikacje, które klikasz i jak często; i
 • Strony naszej Witryny lub Aplikacji, które odwiedzasz, oraz czas spędzony na każdej stronie.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje lub dane uzyskane przez nas za pomocą technologii automatycznego gromadzenia danych:

Technologie automatycznego lub pasywnego gromadzenia danych pomagają nam lepiej zrozumieć zachowanie użytkowników, informują nas, które części naszej Witryny i Aplikacji odwiedziłeś, w których przebywałeś, a także ułatwiają i mierzą skuteczność reklam i wyszukiwań internetowych. Technologie te mogą być również wykorzystywane, aby pomóc nam zrozumieć Twoje preferencje w oparciu o poprzednią lub bieżącą aktywność, co umożliwia nam świadczenie ulepszonych Usług. Korzystamy również z tych technologii, aby pomóc nam kompilować dane zbiorcze dotyczące ruchu w naszej Witrynie i interakcji z Witryną, abyśmy mogli oferować lepsze wrażenia i narzędzia w przyszłości

Jak zmienić ustawienia plików cookie

Większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolę nad plikami cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby usunąć już ustawione pliki cookie i nie akceptować nowych plików cookie. Możesz odwiedzić stronę www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie oraz o tym, jak ustawić preferencje plików cookie w przeglądarce.

4. TWOJE PRAWA

Zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności masz szereg praw, z których możesz korzystać bezpłatnie:

 • Prawo dostępu i poprawiania ewidencji swoich danych osobowych. Oznacza to, że masz prawo uzyskać lub zażądać kopii swoich danych osobowych, które są u nas przechowywane, lub zażądać aktualizacji lub poprawienia danych osobowych, jeśli uważasz, że są one nieprawidłowe.
 • Prawo do usunięcia. Możesz poprosić nas o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie Twoich danych osobowych w przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane dla celów uzasadnionych interesów, możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu.
 • Prawo do ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala ograniczyć przetwarzanie Twoich danych w określonych celach.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam przekazałeś, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Tam, gdzie jest to bezpieczne i technicznie wykonalne, takie dane mogą być przez nas przekazywane innemu administratorowi danych.
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych. W przypadku przetwarzania danych zgodnie z taką zgodą będziesz mógł w dowolnym momencie wycofać tę zgodę na piśmie.
 • Prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail, podanym w sekcji Kontakt poniżej.

5. OCHRONA DZIECI

 • Witryna jest internetowym portalem informacyjnym dotyczącym hazardu i jako taka żadna z jej treści marketingowych, produktów, usług ani promocji nie jest odpowiednia ani skierowana do dzieci i odwiedzających w wieku poniżej 18 lat (lub równoważnego minimalnego wieku w odpowiedniej jurysdykcji ).
 • Witryna świadomie nie pozyskuje ani nie zbiera danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli Witryna odkryje, że przypadkowo zebrała dane osobowe od dziecka poniżej 18 roku życia, usunie dane osobowe tego dziecka z jego rejestrów tak szybko, jak to możliwe. .
 • Witryna nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez dzieci lub odwiedzających w wieku poniżej 18 lat (lub równoważny minimalny wiek w odpowiedniej jurysdykcji) w oparciu o treści znajdujące się w Witrynie lub którejkolwiek z jej subdomen i stron, ani za nasze wychodzące kampanie marketingowe (w tym między innymi nasz biuletyn e-mailowy).
 • Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nasze Warunki użytkowania.

6. UJAWNIANIE I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Nie sprzedajemy ani nie ujawniamy żadnych danych osobowych żadnej stronie trzeciej poza wymienionymi poniżej.

Udostępniamy dane naszym kontrolowanym spółkom stowarzyszonym i zależnym; gdy jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na proces prawny; chronić naszych klientów; chronić życie; i utrzymania bezpieczeństwa. Dlatego możemy udostępniać Twoje dane innym firmom.

Dla użytkowników z UE: prawo krajów, w których mają siedzibę te firmy, może nie być takie same jak w UE, ale Twoje dane będą traktowane z taką samą dbałością o wysoki standard, niezależnie od tego, gdzie są przetwarzane w ramach rodziny korporacyjnej.

Możemy udostępniać dane osobowe, które zbieramy na Twój temat, stronom trzecim znajdującym się w krajach, których jurysdykcja różni się od jurysdykcji kraju, w którym mieszkasz. Zwykle dotyczy to krajów, które nie są uważane za część europejskiego Obszarem Gospodarczym (EOG) i które mogą nie oferować takich samych gwarancji ochrony danych osobowych, jak w EOG. W rezultacie wyrażasz zgodę na przekazywanie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych poza granicami EOG. W przypadku takiego przekazania danych osobowych zapewniamy, że będziemy chronić dane na poziomie spełniającym wymogi UE.

Inne strony trzecie. Możemy również udostępniać pewne informacje w formie, która nie pozwala na bezpośrednie powiązanie z Tobą osobom trzecim w różnych celach, w tym w celach biznesowych lub marketingowych lub w celu pomocy osobom trzecim w zrozumieniu zainteresowań, zwyczajów naszych użytkowników, oraz wzorce użytkowania niektórych programów, treści, usług, reklam, promocji, funkcjonalności dostępnej za pośrednictwem Serwisu, statystyki i inne sposoby korzystania. Informacje te nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi ani danymi osobowymi, które mogą zidentyfikować jakąkolwiek osobę.

7. W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU ZAMIESZKANIA LUB OBYWATELSTWA MOŻE MIEĆ ZASTOSOWANIE DO CIEBIE JEDEN Z PONIŻSZYCH PRZEPISÓW:

7.1 PRAWA DO PRYWATNOŚCI W KALIFORNII. Sekcja 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego zezwala naszym klientom będącym mieszkańcami Kalifornii na żądanie pewnych informacji dotyczących ujawniania przez nas Danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego. Aby złożyć taką prośbę, wyślij e-mail na adres [email protected] (Departament Główny)

7.2 NASZA KALIFORNIA NIE ŚLEDŹ POWIADOMIENIA. Niektóre przeglądarki internetowe oferują sygnał „Nie śledź” („DNT”). Sygnał DNT to pole nagłówka HTTP wskazujące preferencje dotyczące śledzenia działań w Usłudze lub śledzenia użytkowników w wielu witrynach. Obecnie nie odpowiadamy na sygnały DNT. Możemy zezwolić stronom trzecim, takim jak firmy, które udostępniają nam narzędzia analityczne, na zbieranie Danych osobowych dotyczących aktywności online poszczególnych konsumentów w czasie oraz w różnych witrynach i usługach, gdy użytkownik korzysta z Witryny.

7.3 PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Z UE. Wszelkie dane osobowe, które zbieramy zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, są obsługiwane i traktowane zgodnie z RODO. Jako użytkownik z UE możesz:

 • Uzyskaj dostęp do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Będziemy musieli poprosić Cię o podanie nam pewnych danych uwierzytelniających, aby upewnić się, że jesteś tym, za kogo się podajesz. Jeśli okaże się, że dane osobowe nie są dokładne, kompletne lub zaktualizowane, prosimy o podanie nam niezbędnych informacji, aby je poprawić.
 • Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Żądanie usunięcia lub ograniczenia dostępu do swoich danych osobowych. W przypadku skorzystania z jednego (lub więcej) z ww. uprawnień, zgodnie z przepisami prawa, możesz żądać poinformowania, że ​​osoby trzecie, które przechowują Twoje Dane Osobowe, zgodnie z niniejszą
 • Polityką Prywatności, podejmą odpowiednie działania sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w przypadku wykorzystania Twoich Danych Osobowych w tym celu.
 • Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

7.4 KANADA. Jeśli jesteś mieszkańcem Kanady, możesz zażądać pewnych informacji dotyczących ujawniania przez nas Danych Osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego, o ile ma to zastosowanie. Aby złożyć takie żądanie, wyślij e-mail na adres

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swoich danych osobowych, możesz skontaktować się z naszym zespołem ds. przestrzegania prywatności pod adresem: [email protected] (Dział Główny)

8. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI.

My oraz odpowiednie usługi stron trzecich/podmioty stowarzyszone wdrażamy systemy i procedury bezpieczeństwa danych w celu zabezpieczenia informacji przesyłanych, przetwarzanych i przechowywanych w Witrynie, naszych serwerach i systemach komputerowych. Na przykład Witryna jest zaszyfrowana przy użyciu protokołu SSL i dlatego, podobnie jak wszelkie inne informacje w transporcie, okresowo sprawdzamy nasze praktyki gromadzenia informacji i danych w celu zapewnienia stałego monitorowania, korzystamy z usług przetwarzania i obsługi stron trzecich, które wdrażają różne standardy bezpieczeństwa informacji i certyfikaty ( w spoczynku i transmisji) oraz monitorujemy i filtrujemy dostęp do danych, jeśli chodzi o personel w naszej organizacji. Takie systemy i procedury zmniejszają ryzyko naruszeń bezpieczeństwa, ale nie zapewniają absolutnego bezpieczeństwa, ponieważ nie ma czegoś takiego w sieci ogólnoświatowej. Dlatego nie możemy zagwarantować, że Witryna i nasze serwery są odporne na nieautoryzowany dostęp do przechowywanych w niej informacji oraz na inne zagrożenia bezpieczeństwa informacji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące bezpieczeństwa Witryny, możesz skontaktować się z nami pod adresem: [email protected] (Dział Główny)

9. STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Nasza Witryna może od czasu do czasu zawierać łącza do i ze stron internetowych. Jeśli klikniesz jakiekolwiek linki do witryn internetowych osób trzecich, pamiętaj, że te witryny mają własne polityki prywatności i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań wynikających z takich polityk. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do innych witryn internetowych.

Gdy tylko opuścisz Witrynę lub zostaniesz w inny sposób przekierowany do innej witryny („Witryna strony trzeciej”), na przykład klikając reklamę lub baner marek stron trzecich reklamowanych w Witrynie, regulamin, polityka prywatności zastosowanie mają praktyki przetwarzania danych (na które nie mamy kontroli) w Witrynie Osoby Trzeciej, a warunki Witryny i niniejsza Polityka Prywatności nie będą już miały zastosowania do Ciebie i do wszelkich zastosowań, jakie podejmujesz na takiej Stronie Trzeciej. Teren.

10. NASZE RELACJE Z REKLAMODAWCAMI

Nie ujawniamy Twoich danych naszym reklamodawcom, jednak jesteśmy uprawnieni do dostarczania podsumowanych informacji o naszych użytkownikach w celu zademonstrowania reklamodawcom charakterystyki grupy docelowej.

Jesteśmy również uprawnieni do korzystania ze streszczonych informacji, aby zapewnić pomoc reklamodawcom w przyciągnięciu grupy docelowej.

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie reklam pocztą elektroniczną lub SMS-em od nas lub naszych partnerów, możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, wysyłając do nas wiadomość e-mail za pośrednictwem Witryny Spółki lub oprogramowania opracowanego przez Spółkę.

11. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszej Polityki prywatności lub innych zasad lub procedur w dowolnym momencie, z uprzednim powiadomieniem lub bez niego. Nie będziemy jednak wykorzystywać Twoich danych osobowych w sposób, który znacząco różniłby się od opisanego w niniejszej Polityce, bez zapewnienia Ci możliwości wykluczenia takiego wykorzystania. Opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Witrynie, aby zapewnić użytkownikom możliwość sprawdzenia, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób są wykorzystywane i w jakich okolicznościach mogą zostać ujawnione. Wyrażasz zgodę na ponowne zapoznawanie się z polityką od czasu do czasu, aby być na bieżąco. Dalsze korzystanie z Witryny będzie traktowane jako Twoja zgoda na wszelkie zmiany i warunki naszej Polityki. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie powinieneś korzystać z Witryny ani żadnej innej Usługi

Jak się z nami skontaktować

W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy i próśb dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem [email protected] (Dział Główny)

Powrót do góry